Tool iBypasser v2.3 mới nhất hỗ trợ đến iOS 14.0.1

 Tool iBypasser v2.3 mới nhất hỗ trợ đến iOS 14.0.1

Tính năng:
- Bypass tắt nguồn
- Hỗ trợ Facetime và iMessage
- FMI Off iCloud
- MDM Bypass
- Ẩn iCloud đối với máy đang dính iCloud
Đặc biệt một tính năng rất hay đó là reset máy mà giữ nguyên phiêm bản iOS, với những máy lỗi treo ở màn hình Active không bypass để reset dòng hai được và khi iOS 14 vẫn chưa thể bypass toàn diện, đây là một tính năng cực kì hữu ích
Và một tính năng nữa là restore baseband

Link tải:

https://t.co/p78QIiU6da?amp=1

Tool by Ranzhie07

Đăng nhận xét

0 Nhận xét