Galaxy S8/S8+ G950N G955N U5 Độ 2 sim thành công

Galaxy S8/S8+ G950N G955N U5 Độ 2 sim thành công

 

Yêu cầu Knox 0x0

 

attachFull539032 attachFull539033 attachFull539034

 

 

 

G950N U5

Độ 2 sim thành công


G955N U5

Độ 2 sim thành công


A530u6

Độ 2 sim thành công


A520 u7

Độ 2 sim thành công


A600 U4

Độ 2 sim thành công


J730K U4

Độ 2 sim thành công

 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét